Disse fire ideene går videre

Juryen har valgt ut fire ideer til fylkesvåpen for Innlandet. Disse ideene går nå videre til tre designbyrå.

Saken er hentet fra innlandetfylke.no

Juryen hadde ingen enkel jobb i å velge blant de 162 innkomne forslagene til nytt fylkesvåpen for Innlandet fylkeskommune.

– Det var mange spennende og kreative ideer å velge mellom. De fire vi har valgt å gå videre med tror jeg kan symbolisere Innlandet på en god og framtidsrettet måte, sier Even Aleksander Hagen (AP), fylkesordfører i Oppland og medlem av juryen.

Utviklingsleder i Gjøvikregionen utvikling og medlem av juryen, Gunn Mari Rusten, legger til:

– Jeg tror det er klokt å tenke nytt, fremfor å bygge på de eksisterende fylkesvåpnene. Jeg liker at vi har vektlagt tanken bak ideene, og at designbyråene ikke har fått flere føringer enn at de kan være kreative og bruke fagkompetansen. Jeg er veldig spent, og gleder meg veldig til å få presentert forslagene over sommeren.

De utvalgte

I sin gjennomgang var juryene vel så mye opptatt av begrunnelsen og ideen bak som selve det visuelle uttrykket. Det var ideene til Edin Bjørseth Horten (7 år fra Hamar), Sean Fabian Andersen (Lillehammer), Olav Brostrup Müller (Lillehammer) og Einar Andreas Lilleengen (Brumunddal) som gikk videre.

Begrunnelsene og ideene bak kan du lese mer om på innlandetfylke.no

– Juryen valgte å legge vekt på at det nye fylkesvåpenet ikke tar utgangspunkt i selve sammenslåingen, men søker etter noe som symboliserer det nye Innlandets rike naturresurser, samt et element som uttrykker modernitet og som peker framover, forklarer Erik Ringnes (V) som representerer den politiske opposisjonen i Fellesnemnda for sammenslåings-prosessen.

Tre byråer tar ideene videre

De fire ideene tas nå videre av tre designbyråer som skal lage utkast til nytt fylkesvåpen basert på disse ideene. De tre byråene som skal konkurrere om et vinnerutkast er Ferskvann reklamebyrå (med kontorer både på Hamar og Lillehammer), ANTI Hamar og Krible design med kontor på Vinstra. Byråene får frist til september med å forme sine forslag. Deretter vil juryen tre sammen og bli enige om hva som legges frem for politiske beslutning i fylkestingene i Oppland og Hedmark.

– Alle ideene har mange overlappende meninger og symbolikk som lager «hjertet» for fylkesvåpenet, men med veldig forskjellige måter å utrykke dette visuelt. Dette gir designbyråene et godt utvalg å jobbe videre med og det åpner opp for at vi ender med flere mulige kandidater for Innlandets fylkesvåpen, sier Andreas Fuglesang fra Hamar Game Collective og medlem av juryen.

Dette er juryen:

  • Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Oppland fylkeskommune
  • Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune
  • Erik Ringnes, politiker Hedmark
  • Endre Hjelseth, kommunikasjonsleder Hedmark fylkeskommune
  • Synne Gjeilo, grafisk designer Oppland fylkeskommune
  • Kåre Hosar, konservator ved Maihaugen, Stiftelsen Lillehammer museum
  • Gunn Mari Rusten, utviklingsleder, Gjøvikregionen utvikling
  • Andreas Fuglesang, daglig leder/spillutvikler fra Hamar Game Collective
  • Dag Skedsmo, kunstner fra Kongsvinger

– Jeg synes det er veldig spennende å få være med og gi føringer for utarbeidelsen av nytt fylkesvåpen. Vi i juryen skal bidra til et resultat som hele Innlandet kan samle seg om, som skal gi positive assosiasjoner, som skal brukes i mange sammenhenger og som er varig. Jeg tenker at min rolle i juryen er å representere «folket», samtidig som jeg kjenner begge fylkene godt etter mange år med regionalt arbeid. Jeg håper også at jeg ble valgt ut fordi jeg brenner for samarbeid og utvikling, sier Gunn Mari Rusten.

Kontaktperson:

Kommunikasjonsleder Endre Hjelseth, tlf. 902 39 104 eller e-post endre.hjelseth@hedmark.org.

 

Se alle forslagene til fylkesvåpen

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz