Turriket Valdres

Valdres Natur- og kulturpark etterlever sin visjon om å bli best på stier, løyper og skilting i naturen.

Valdres Natur- og Kulturpark har som mål at Valdres skal bli best på stigar, løyper og skilting for befolkning, hytteeiere og overnattingsgjester.

Tre millioner kroner på turløyper

Valdres_kloppingMålet er å skilte 150 turar og klopplegge ni kilometer våte partier i løpet av 2015. Det betyr 25 turer og 1,5 kilometer klopping i hver valdreskommune. Totalt har Gjensidigestiftelsen bidratt med 3,325 millionar kroner på dette omfattende arbeidet sammen med Valdres Friluftsråd.

181 turar skiltet

Valdres valdresregionen tur fottur fjelltur skiltet Oppland
Valdres Natur- og Kulturpark

Ina Syversen som er folkehelsekoordinator i Valdres Natur- og kulturpark (VNK), har ansvaret for å samordne arbeidet.
– Jeg har en kontaktperson i hver kommune. Disse har gitt innspilll på hvilke turer som skal skiltes og kloppes i de enkelte kommunene. Nå er vi omtrent i mål med skiltingen, og kloppingen skal være ferdig til neste år, forteller Syversen.

«Målet om 150 skiltede turer er for lengst nådd.»

– Siste opptelling viser at 181 turer er skiltet, og at omtrent seks kilometer er klopplagt. Turene spenner vidt -fra nærturer til toppturer og egne turer spesielt tilrettelagt for barnevogn og rullestol, sier Syversen. Av sistnevnte kategori – trillemål – er det fem i hver kommune. Her skal alle ha mulighet til å komme seg ut!

Dugnadsjobbing

Valdres Natur- og kulturparken. Klopping av stier i turriket.
Valdres Natur- og kulturparken. Klopping av stier i turriket.

«Mange lag og foreninger har derfor blitt engasjert i dette arbeidet på dugnadsbasis.»

Syversen presiserer at midlene frå Gjensidigestiftelsen er øremerket skilt og klopper, men ikke utsetting og rydding.

Frivillige har også tatt på seg ansvaret for å ta vedlikeholdet. – Dette siste er veldig viktig for at prosjektet blir vellykket, seier ho.

Friluftlivets år 2015

Neste år er Friluftslivets år, og da blir det stor lansering av alle turene, forteller Ina Syversen.

«Alle turene er GPS-registrert, og gjennom TurApp Valdres»

TurApp Valdres blir verktøyet vårt for å få formidle alle turene, og det vil bli lagt opp til en større markering rundt lanseringen. Alle turene er GPS-registrert, og gjennom TurApp Valdres blir de tilgjengelig både på mobil og nett, forteller hun.

TurApp

TurApp – utviklet i Valdres

– TurApp blir også viktig for vedlikeholdet av turstiene. De skal utarbeide en forvaltningsportal for oss, avslører Syversen. Tanken er at turgåere gjennom en rapportknapp kan gi melding om skilt og klopper som ikke fungerer. Ansvarlige lag og foreninger i kommunene får melding og kan rette opp.

Avslutningsvis vil hun takke alle som har hjulpet til i arbeidet med å gjøre de 181 turmålene tilgjengelige. – Nå kan både fastboende og tilreisende, nyinnflyttede og urinnvånarar finne fram og få en god turopplevelse, smiler Syversen.

Les mer om Valdres

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz