Bo og pendle på Hadeland – Det meste innen 45 minutter

Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen/Avisen Hadeland

Lave boligpriser, naturlige omgivelser og kort vei til jobben er varemerket til Hadeland. Innenfor en radius på 45 minutter er det tilgang til et arbeidsmarked med 1,5 millioner mennesker. 

Hadeland – nært og naturlig

Nytt eneboligfelt på Harestua, Hadeland.
Nytt eneboligfelt på Harestua, Hadeland.

Hadeland er i vekst. Regionen har i dag en befolkning på 30 000 og hit flytter folk som ønsker nærhet til naturen og trygge oppvekstvilkår for sine barn.

-Mange flytter ut av de store sentrumsområdene når de stifter familie.

Det er ingen hemmelighet at på Hadeland får du en større bolig til en lavere pris og kort vei til jobben, sier prosjektleder for tilflyttingsprosjektet «Hadeland – nært og naturlig» Vibeke Buraas Dyrnes.

«Den nye boligutbyggingen på Hadeland er konsentrert rundt Gran sentrum, Jevnaker sentrum og Harestua.»

Her blir det både eneboliger og moderne leilighetskomplekser i flotte omgivelser. Hadeland har en målsetting om minst 500 nye innbyggere i året.

 

Smart vekst

Sigmund Hagen, regionkooridnator for Hadeland
Sigmund Hagen, regionkooridnator for Hadeland

Det er flere store kompetansebedrifter på Hadeland.

-Når en famille flytter ser de seg ikke bare om etter to arbeidsplasser, men ønsker også å ha muligheten til å endre arbeidssted i løpet av karrieren. Denne muligheten finner man som innbygger på Hadeland. Her kan man enten finne muligheter lokalt eller i de vekstområdene som omkranser regionen, sier Sigmund Hagen som er regionkoordinator for Hadeland.

Hagen understreker at arbeidsmarkedet også innen regionen er godt og at man derfor har god mulighet til å skifte jobb der. Han påpeker at regionen tar seg tid til å vokse.

«Boligbygging og nødvendige tjenester skal vokse i takt. – Dette kaller vi smart vekst.»

Vi er også opptatt av å integrere nyinnflyttere slik at de føler seg hjemme her og får et nettverk. Det er stort rom for dette gjennom deltagelse i fritidsaktiviteter, sier Hagen.

 

Fritid, kultur og idrett

ZA8I8428_web

Hadeland har et rikt idretts- og kulturliv. Alt fra lokale teatergrupper og idrettsmiljø til kultur på et profesjonelt plan. Hadeland sin nye storstue, Kultursalen, er lokalisert midt i den vitale bygdebyen Gran. Kulturhuset tiltrekker seg lokale, regionale og nasjonale kulturaktører der man kan oppleve så vel riksteateret, Teater Innlandet som humorshow og flotte konserter i alle sjangere.

Tilgangen til Nordmarka fra Grua med oppkjørte skiløyper åpner for supre vinteropplevelser.

– Det er også mye fokus på friluftsliv og uteaktiviteter. Regionen er preget av verdiene som ligger i landbruk og dyrehold, tilføyer Dyrnes.

 

Korte avstander til Oslo og andre jobbmarkeder

Hadeland Harestua stasjon Gjøvikbanen tog nsb Sagparken Oppland
Harestua stasjon, Hadeland. Foto: Lunner Almenning.

 

Fra Hadeland kan man reise i alle himmelretninger for å komme seg på jobb.

Fra Harestua tar det 45 minutter til Oslo med bil eller tog. Vi kaller det 45-minutters aksen. Fra Jevnaker tar det ca 10 minutter til Hønefoss og fra Roa tar det 30 minutter til Gardermoen. Avstanden mellom Gran og Gjøvik er bare en time.

-Dette er ikke lenger reisetid enn det mange bruker for å komme seg på jobb i egen kommune, sier Dyrnes.

Gjøvikbanen gir rom for kø-fri pendling mot Oslo og Gjøvik. I tillegg blir nå veiene kraftig utbedret, noe som fører til ytterligere reduksjon i reisetid.

 

 

Har du spørsmål om utviklingen på Hadeland?

Vibeke Buraas Dyrnes
Vibeke Buraas Dyrnes, prosjektleder for «Hadeland – nært og naturlig».

Ta gjerne kontakt med Vibeke Buraas Dyrnes

Mobil: 93 44 73 76
E-post: vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no

www.regionhadeland.no

Harestua Næringspark

www.hadelandsjobb.no

www.ledigtomt.no

Hadelandshagen

Hadelandskonferansen

Hadelandsmessa

Les mer om Gjøvik

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz