8 millioner til cybersikkerhet i Innlandet

Ny satsing på cybersikkerhet. Oppland fylkeskommune bidrar med 8 millioner til oppstart av ny satsing innen cybersikkerhet.

Saken er hentet fra Gjøvikregionen Utvikling

Oppland fylkeskommune bidrar med 8 millioner kroner til oppstart av en ny satsing innen cybersikkerhet; Kommune-CSIRT.
En Kommune-CSIRT skal bidra til økt datasikkerhet for kommunene, gjennom et felles senter som støtter kommunene med forebygging, varsling og håndtering av cyber-sikkerhetshendelser. Det er Lillehammer og Gjøvik kommuner som står bak etableringen.
Beredskap og kompetanse
Kommunenes avhengighet av IKT for produksjon og leveranse av kommunale tjenester øker, samtidig som digitale trusler øker i både omfang og alvorlighet. NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring) har gjennom to utredninger kartlagt og beskrevet hvordan informasjonssikkerheten blir håndtert hos kommunene. Kartleggingen viser at kommunal sektor har et stort behov for å styrke kompetansen og beredskapen på dette området; støtte til håndtering av hendelser, bedre systemer, informasjonsdeling ved sikkerhetsbrudd og støtte til opplæring og kompetanseheving.

Les mer om Gjøvik

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz