Farverikvartalet – Gjøvik sentrum i full utvikling

Visualisering: KONTUR. Farverikvartalet vil få en sterk visuell identitet. Hunnselva skal igjen bli et verdifullt landskapselement i Gjøvik Sentrum

Farverikvartalet ser ut til å bli den mest attraktive og fremtidsrettede delen av Gjøvik. Reguleringsplan for Farverikvartalet ventes sluttbehandlet i første kvartal 2015.

 

Handel, boliger og næring

Farverikvartalet inneholder store arealer for et sentralt beliggende kjøpesenter og et variert boligtilbud. I tillegg ligger planene til rette for at Gjøvik skal få et nytt og tidsmessig konserthus. Prosjektet ligger over et av de nye sentrale parkeringsanleggene, som Gjøvik vil utvikle.

Gjøvik har et rikt tilbud innen kultur og handel. Farverikvartalet vil bli et viktig tyngdepunkt i tillegg til CC Gjøvik, Kirkeby og Kallerud.

«Kvartalet knyttes direkte til Storgata og forsterker fokuset på byens etablerte handelssentrum.»

Prosjektet vil bidra til å styrke sentrumshandelen både ved å tilby moderne lokaler og gjennom etablering av flere boliger og parkeringsplasser.

Farverikvartalet_gjøvik_flyfoto
Flyfoto/visualisering: KONTUR. Farverikvartalet kan ses midt i bildet like ved Gjøvik Gård.

Beliggende ved Gjøvik Gård

Konserthuset vil gi byen en viktig arena, som kan ta store oppsetninger innen ballett, teater, konserter og andre kulturuttrykk. Farverikvartalet ligger sydvendt med Gjøvik gård som en hage på motsatt side av Hunnselva og med fantastisk utsikt mot Mjøsa. Boligene i prosjektet ligger på toppen av kjøpesenteret med gode solplasser og balkonger.

Tar Hunnselva tilbake

For mer enn 150 år siden ble Pedersens Farveri etablert på tomta. Virksomheten har gitt inspirasjon til navnet på den utbyggingen som nå skal skje. Den gangen var det tilgang til vann til virksomheten som var avgjørende for lokaliseringen.

«Nå er fokus å ta Hunnselva tilbake som et verdifullt landskapselement i Gjøvik Sentrum.»

Dette er allerede igangsatt etter realiseringen av Kulturstredet, forbi Stand Hotell og Gjøvik Scene.

Det arbeides nå med å få kvalitetssikret  prosjektet i forhold til bygging nær elven. Det blir spennende tider for Gjøvik sentrum fremover.

 

 

KONTUR arkitektur+konstruksjon

Les mer om Gjøvik

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz