Gjøvikregionen internasjonale skole

Gjøvikregionen International School (GIS) åpnet dørene august 2015 på universitetsområdet Campus Kallerud ved NTNU.

Engelskspråklig skole

GisGjøvikregionen tiltrekker seg allerede høykompetent utenlandsk arbeidskraft til de mange teknologibedriftene i regionen. Formålet med etableringen er å imøtekomme denne stadig økende arbeidsstyrken og deres ønsker for sine barn.

 

Attraktivt å bli rektor

Rektor
Adam Armanski, rektor ved Gjøvikregionen International School.

Adam Armanski er polsk statsborger og ansatt som rektor. Har var tidligere ansatt ved den velrennomerte IB-skolen International School of Schaffhausen i  Sveits.

– Han ble valgt blant et stort antall meget høyt kvalifiserte kandidater fra hele verden. Gjøvikregionen fremstår helt klart som et meget attraktivt område å etablere seg i, sier styreleder Emma Østerbø.

Rektoren bor i Gjøvik med sin samboer og syv år gamle sønn. Også samboeren vil arbeide ved Gjøvikregionen International School.

 

Internasjonale Gjøvik

We are experts

Det er ikke bare det private næringslivet som vil ha nytte av tilbudet ved den nye skolen. Høgskolen i Gjøvik (HiG) har et stort antall ansatte fra mange nasjonaliteter og ved Sykehuset på Gjøvik, har 30 % av legene internasjonal bakgrunn. For denne gruppen er det veldig relevant å ha et internasjonalt grunnskoletilbud i regionen.

 

Egen forening

Skoleelever– Skolen blir drevet etter privatskoleloven og 85 % av driftskostnadene blir dekket av det offentlige. Resten skal skolen ta inn i skolepenger fra foreldrene. Det er løpende opptak til skolen, man kan altså søke plass hele året.

 

 

 

 

Knytter seg til nærmiljøet

IB har stort fokus på lokal og regional forankring for sine skoler. Elevenes kunnskap om vertslandet og lokal kultur blir godt tatt hånd om.

GIS skal ikke bare drive med undervisning, men vil også legge til rette for sosiale sammenkomster.

For mer informasjon om Gjøvikregionen International School, ledige stillinger og søknad om skoleplass, besøk skolens hjemmeside: Gjøvikregionen International School.

 

Gjøvikregionen

Mustad Næringspark

EAB Engineering

Gjøvikregionen næringsråd

NCE Raufoss

Les mer om Gjøvik

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz