Nye leiligheter på Harestua

Visualisering av utsikt fra leilighet i nye Sagparken på Harestua. Visualisering: Lunner Almenning.

Harestua i Lunner kommune er et av de vedtatte vekstområdene på Hadeland i årene fremover. Lunner Almenning står bak boligkomplekset Sagparken og en storstilt utbygging av bolig, service og tjenestetilbud i området.

Sagbruket på Harestua blir SAGPARKEN

00007871141
Sagparken på Harestua byggetrinn 1. Foto/Visualisering: Lunner Almenning.

Byggetrinn 1 Skrenten er det første boligprosjektet i det nye sentrumsområdet Sagparken beliggende på det gamle sagbruket på Harestua. Leilighetene får store lysflater, balkong, sportsbod og garasjeparkering. Boligene blir bygget i et område som ligger idyllisk til som en del av nye Harestua sentrum. Et par små bekker, blåbærlyng og frodig skog er det som i dag dominerer i området.

-Dette er viktige elementer som vi ønsker skal danne rammene for det nye boligområdet Skrenten, sier eiendomsansvarlig i Lunner Almenning Fredrik Bärnholdt og bestyrer Bjørn Niklas Sjøstrøm.

Nye Harestua stasjon

Hadeland Harestua stasjon Sagparken Oppland
Harestua stasjon, Hadeland. Foto: Lunner Almenning.

På Harestua pendler nesten 70 prosent av de yrkesaktive til og fra jobb hver dag. Boligprosjektets byggetrinn 1 – Skrenten, ligger like ved den nye Harestua stasjon (Gjøvikbanen) som nå er kraftig oppgradert med gratis parkering for 85 biler og temperert venterom. Oppkjørte skispor ved stasjonen er det også.

Utearealer for lek og rekreasjon

0000787114Leilighetene vil få praktiske og gode løsninger med alt på en flate.

-Leilighetene kommer som to, tre og fire- roms og har atkomst fra felles svalgang og usjenert inngangsparti. Husene varierer mellom tre og fire etasjer og samordnes i mindre tun med felles uteareal for lek og rekreasjon, fortsetter Bärnholdt.

Det er i planleggingen lagt vekt på effektive løsninger, god innvendig standard, tidsriktig arkitektur med tilgjengelighet og atkomst for alle.

Lavere priser enn i Oslo

Sagparken_Harestua_Lunner_almenningLeilighetene blir rimeligere enn tilsvarende leiligheter i de store byene.
-Byggekostnadene vil være de samme som andre steder, men tomteprisene er adskillig lavere enn hva som er tilfellet i for eksempel Oslo, sier Bärnholdt.

«Flere og flere av de som flytter til Harestua har ingen familietilknytning til stedet, men har bekjente eller venner som har flyttet dit.»

Involverer befolkningen

Lunner Almenning er opptatt av å bygge det folk vil ha.
-Vi er opptatt av å fylle de behov som er nødvendige for å oppleve en mer komplett tilværelse her på stedet. Det er derfor viktig for oss å involvere befolkningen i de valgene vi tar. Vi har hatt flere folkemøter der responsen fra svært mange av Harestuas 2500 personer har møtt opp. Her er folk engasjerte i lokalmiljøet og den utviklingen Harestua står ovenfor, påpeker Bärnholdt.

100 forslag fra innbyggerne

Eiendomsansvarlig i Lunner Almenning Fredrik Bärnholdt og bestyrer Bjørn Niklas Sjøstrøm.
Eiendomsansvarlig i Lunner Almenning Fredrik Bärnholdt og bestyrer Bjørn Niklas Sjøstrøm.

På flere av disse møtene, og også på workshops og skoleprosjekter, ble innbyggere i alle aldre spurt om hva de ønsket av service – og tjenestetilbud i sentrum. Det kom inn mer enn 100 forslag og mange områder som gikk igjen har fått en sentral plass i tettstedsutviklingen.

-Vi er ikke bare opptatt av hva vi skal gjøre, men også måten ting blir gjort på. Som stor grunneier i området har vi et spesielt ansvar for utviklingen, sier Bärnholdt. Han understreker at det er vesentlig for Lunner Almenning å ha klart for seg hvem de gjør dette på vegne av.

– Lokal involvering er en vesentlig drivkraft for prosessen, avslutter Bärnholdt.

www.sagparken.no

Harestua Næringspark

www.regionhadeland.no

www.ledigtomt.no

www.hadelandsjobb.no

Hadelandshagen

Hadelandskonferansen

Hadelandsmessa

Les mer om Gjøvik

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz