Hadelandshagen – kontorfelleskap og etablererveiledning for gründere

I Hadelandshagen på Gran får både gründere og etablerte bedrifter hjelp og veiledning.

«Hadelandshagen» i Gran sentrum er en godt tilrettelagt møteplass for gründere og etablert næringsliv på Hadeland.

Gratis veiledning og kontorplass for nye bedrifter

Hadelandshagen_Kari_Isingrud
Kari Isingrud, etablererveileder i Hadelandshagen tar gjerne i mot nye gründere.

– vi gir gratis veiledning til folk som vil starte egen bedrift, sier etablererveileder Kari Isingrud.

Vi har et bredt kurstilbud, og vi tilbyr til og med gratis kontorplass i inntil seks måneder.

-Det kan være enkle råd om valg av selskapstype, informasjon om tilskuddsordninger og praktisk hjelp med å registrere firma, eller vi kan være en samtalepartner i lengre prosesser knyttet til f.eks. forretningsutvikling og strategiske valg, forklarer hun.

Hadelandshagen_kontorfellesskap1
Stadig flere gründere benytter tilbudet. Rekord i  2014 der 84 personer var i kontakt med veiledningstjenesten.

 

Gründer på Hadeland

Espen_Ueland_Fjeld
Espen Ueland Fjeld, daglig leder i nyetablerte Profpac.

Espen Ueland Fjeld (28) er daglig leder i den nyoppstartede gründerbedriften Profpac som jobber med utvikling av bæresystem for brann og redning. Ambisjonene er klare: bygge en lønnsom bedrift og ansatte flere.

Målet er jo selvfølgelig å skape et så godt og innovativt produkt at det er et must for kundene.

– Jeg har master innenfor strategi, organisasjon og ledelse fra Handelshøyskolen i Århus og har hatt en del fag omkring strategi – og forretningsutvikling samt innenfor innovasjon og entreprenørskap, noe som har hjulpen meg en god del i denne oppstartfasen.

-Utover min akademiske bakgrunn har etablererveileder Kari Isingrud her ved Hadelandshagen hjulpet meg med å få etablert bedriften. Hun har vært en god rådgiver og støttespiller/sparringspartner i etableringsfasen. De ansatte i Hadelandshagen gir mye god hjelp, både med nettverk, råd og ikke minst det å få en kontorplass.

Hadelandshagen vært veldig viktig med tanke på nettverk. Jeg er fra Stavanger og har bodd i utlandet store deler av min studietid, så det å få hjelp til å komme inn lokalmiljøet og å finne de riktige personene har vært avgjørede for meg.

-Det å være tilknyttet Hadelandshagen ser jeg som utelukkende positivt. Et hyggelig miljø med forskjellige bedrifter og bransjer samlet under ett tak. Folkene her er hjelpsomme og imøtekommende, så det er ikke vanskelig å be om hjelp eller råd fra andre. Dette er helt klart en kjempefordel for oss nyetablerte firmaer, avslutter han.

 

Personalsjef til leie

Hadelandshagen
Kari Isingrud og Terje Gundersen som driver Din personalsjef fra Hadelandsdahagen

 

En annen som har fått hjelp er Terje Gundersen (54). Terje hadde grundig ledererfaring fra flere bedrifter, bl.a som personalsjef hos Christiania Glassmagasin med over 500 ansatte.

Etter flere år med pendling fra Hadeland til Oslo-området ønsket jeg å starte egen bedrift.

Forretningsideen var såre enkel. Han ville leie ut seg selv som personalsjef til forskjellige bedrifter. Store og små.

Hadelandshagen_kontorfellesskap
En god kontorplass og et daglig nettverk er til stor hjelp for folk som starter eller driver for seg selv.

– Jeg hadde jo egentlig det meste klart da jeg kom hit. Men  jeg fikk et godt dytt videre. Kari hadde god tro på min idé, og snart ble det alvor av «Din Personalsjef», forteller han.

Jeg har til nå ikke brukt én krone til markedsføring, men likevel går jeg med tanker om å ansette folk.

– Jeg har fått uvurderlig hjelp, men det jeg opplevde som viktigst av alt var at jeg følte meg så velkommen.
I tillegg understreker han hvor viktig det er å bygge nettverk:

Hadelandshagen og Din Personalsjef har fortsatt med samarbeidet. Først og fremst ved at Terje jevnlig holder kurs i lokalene.

– Dette er flott både for meg og Hadelandshagen, sier han.

 

Samarbeid er nøkkelen til suksess

Dagfinn_Edvardsen
Dagfinn Edvardsen er daglig leder i Hadelandshagen. Foto: Geir Olsen

Dagfinn Edvartsen er daglig leder i Hadelandshagen. Han vil gjerne være med å bidra til at det skapes nye arbeidsplasser i Hadelandsregionen.

– Vi skal skape arenaer for næringslivet på Hadeland, og være en koblingsboks mellom det offentlige og det private næringslivet. Vi skal sørge for at de møtes og kommuniserer godt, sier han.

Hadelandshagen har etablert nye viktige møteplasser som næringslivssamlinger, og ikke minst den årlige Hadelandskonferansen med cirka 300 deltakere fra det offentlige og næringslivet.

– Et godt samarbeid mellom store og små lokale aktører er svært viktig for å skape vekst og utvikling, avslutter han.

Hadelandshagen

Din personalsjef

Region Hadeland

Hadelandskonferansen

Hadelandsmessa

 

 

 

Les mer om Gjøvik

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz