Huntonstranda: «Byen ved Vandet» er vinneren!

DANSK SEIER: – Et superambisiøst prosjekt. Vi vil gjerne være med på realiseringen av Huntonstranda, sier arkitektene Rune Veile (t.v.), Sara Buhl Bjelke og Arne Cermak fra København. De vant fagjuryens gunst og 800.000 kroner i premiepenger Foto: Brynjar Eidstuen

Saken er hentet fra oa.no 15. juni 2018 (krever abonnement)

– Forslaget har en arkitektonisk nerve som vil gi Gjøvik et helt spesielt, nytt byområde langs Mjøsa, som vil gjøre byen stolt og som byens befolkning vil glede seg over.

 

Det mener juryen som har kåret vinneren blant 29 arkitektforslag for utvikling av Huntonstranda, Gjøviks nye sentrumsdel.

Vinnerbidaget er laget av Urban Power|arcitecture and urban transformation fra København. Dette ble offentliggjort fredag 15. juni under en seanse på Gjøvik kino.

 

Forslaget kan bli førende for utviklingen av Gjøvik by.

En enstemmig jury kåret vinnerne, som ble offentliggjort under en høytidelig seremoni i Gjøvik kino fredag.

– Gjøvik er heldig. Dette ble en internasjonal konkurranse og utbyttet er stort, sa juryleder Fredrik Shetelig.

– Vi fikk inn flere bidrag med svært høy kvalitet. «Byen ved Vandet» har en arkitektonisk nerve som vil gi Gjøvik et helt spesielt, nytt byområde langs Mjøsa, som vi i juryen tror vil gjøre byen stolt og som byens befolkning vil glede seg over, sa Shetelig.

 

DETTE SIER JURYEN OM VINNERFORSLAGET:

■ Meget tydelig og godt overordnet plangrep.

■ Robust kvartalsstruktur for boliger.

■ Boligkvartalene gjennomskjæres av et diagonalt gangstrøk som gir en kontinuerlig forbindelse fra Gjøvik sentrum til Huntonstranda, til Mjøsas strandkant og til småbåthavnen i Fredvika.

■ Tyngre bebyggelse legges som buffer mot RV4 og jernbane.

■ Kvartalene er fleksible for tilpasninger for ulike høyder, boligformer og behov for sol og utsikt.

■ Strandlinjen får en dypere vik midt på Huntonstranda (bading/rekreasjon). Dette blir et tydelig midtpunkt i området – et svært vellykket grep som overbeviser visuelt, fysisk og strategisk som kopling mellom den historiske og den nye byen. Muliggjør utfylling av Mjøsa sør og nord for vika.

■ Det sentrale gangstrøket samler aktiviteter og fellesfunksjoner som vil gi en urban intensitet. Skaper et tydelig skille mellom gående og kjørende.

■ Kulturhusets plasserings (på nordsiden av elva) forsterker den kulturelle aksen langs elva med sentrum.

■ Gode løsninger for bruk av grøntarealer som endrer seg med sesongene og ulike vannstander.

■ Gjennomførbart og realistisk forslag.

■ Setter av bred nok sone som rekreasjonsområde for allmennheten.

■ Forsterker kvalitetene i strandsonen ved å balansere «uprogrammert natur» med et parkprogram med brygger, sjøhus, speiderhus, med mer langs stranden.

Juryen har stor tro på at dette forslaget har truffet en arkitektonisk nerve som vil gi Gjøvik et helt spesielt nytt byområde langs Mjøsa som vil gjøre byen stolt og som byens befolkning vil glede seg over.

Vandrestrøk og badevik

Urban Powers idé for Huntonstranda leser du her. Kort fortalt er ideen å etablere en vik (offentlig badeplass, rekreasjon ved Mjøsa) midt på Huntonstrand-området, som muliggjør en viss utfylling på begge sider. Bebyggelsen vil være kvartalsvis, høyest i bakkant, med nedtrapping ned mot vannet. Kulturhus er tenkt bygget på nordsiden av Hunnselva.

Tvers gjennom bebyggelsen på Huntonstranda mener Urban Power det bør etableres et gangstrøk som blir en bred kultur- og aktivitetsgate fra Fredvika, mot et eventuelt kulturhus på andre siden av elva, som kan forlenges opp mot sentrum. Denne skal også få en arm ut mot badevika.

Forslaget legger vekt på friarealer langs vannkanten som rekreasjonsområde. De kaller det en sammenhengende landskapspark.

Juryen mener «Byen ved vandet» er et realistisk og gjennomførbart prosjekt som kan deles inn i faser. De foreslår at grunneiere og kommunen tar kontakt med Urban Power for videre prosess, og at «badevika» er noe av det første som anlegges.

Her får du vinnernes presentasjon av «Byen ved vandet»

– Stas å få folkets stemmer

OA lot leserne stemme over de 29 inkomne arkitektforslagene. Lesernes favoritt ble Svaneredet. Også fagjuryen hadde sans for dette forslaget, der Dag Jørgensen fra Gjøvik har vært rådgiver for Sweco Norge og Oslo-baserte HRTB Arkitekter. Jørgensen var veldig fornøyd med å vinne publikums gunst.

 

– Det er nesten like stort som å vinne den egentlig konkurransen. Vi mener vi har laget et forslag som står godt til folkesjela på Gjøvik. Vi samarbeider om et liknende prosjekt på Lillestrøm, der jeg er prosjektleder. I arbeidet med «Svaneredet» har jeg vært kjentmann og bypatriot, sa Jørgensen til OA etter premieutdelingen.

Svaneredet deler andreplassen i konkurransen sammen med «Hunton kanalby». På tredjeplass kom en annen av folkets favoritter «Gjøvik – mere kant, mere liv».

De nevnte får pengepremier fra 800.000 til 200.000.

Ordfører Bjørn Iddberg sier Gjøvik med denne arkitektkonkurransen har fått et godt idégrunnlag for å ta nye skritt med planene for Gjøviks nye bydel.

Må plassere kulturhuset

– Jeg vil si dette er i nærheten en historisk dag. Vi har fått et utgangspunkt for å videreutvikle og modernisere det sentrumsnære bystrandområdet.

Iddberg sier at det til høsten må avgjøres om kulturhuset skal ligge innenfor planområdet til Huntonstranda, eller om man skal holde fast ved plassering i dagens sentrum.

– Hvilken tidshorisont ser du for deg for utbygging på Huntonstranda?

– Planprosesser tar tid. Håpet er at vi kan sette spaden i jorda i 2021, men kanskje er jeg litt for optimistisk, sier Iddberg.

ARKITEKTKONKURRANSEN

Gjøvik kommune vil sammen med private grunneierne på Huntonstranda vil tilrettelegge for en gjennomgripende omdanning området ved Mjøsa til en ny og levende del av Gjøvik sentrum.

Det har vært gjennomført en åpen, internasjonal plan- og designkonkurranse (idékonkurranse). 29 bidrag kom inn, fra Norge, Danmark, Sverige, Italia, Hellas, Storbritannia, Nederland og Spania.

Juryen har hatt 1,5 millioner i premiepott til å fordele etter eget skjønn. Forslagene var anonymisert overfor juryen inntil beslutninger var tatt.

Juryen har bestått av: Bjørn Iddberg (ordf

ører), Per Anthony Rognerud (kommunalsjef), Øystein Topp (grunneier), Tom Søgård (GOBB,grunneier), Marianne Sætre (sivilarkitekt MNAL), Fredrik Shetelig (sivilarkitekt MNAL).

Juryen vurderer vinnerutkastet «Byen ved vandet» å være et solid underlag for det videre arbeidet med Huntonstranda og anbefaler Gjøvik kommune og grunneierne å kontakte vinnerne for en dialog om videre oppdrag, selv om de ikke er pliktig til dette.

 

Les mer om Gjøvik

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz