Innovasjon Norge valgte Raufoss-miljøet til millionprosjekt

De to grupperingene, Raufoss-miljøet og Digital Norway, går inn i ordningen Omstillingsmotoren. De kommende 13 månedene skal satsingen gi minst 220 bedrifter anledning til å lære av de beste klyngene.

Saken er hentet fra OA.no 01. november 2017

RAUFOSS: – Nå får klyngene sjansen til å gi noe tilbake, sier divisjonsdirektør i Innovasjon Norge, Mona Skaret.
Innovasjon Norge har utnevnt to nye grupperinger som skal løfte kunnskapsnivået og bidra til at små og mellomstore bedrifter over hele landet utnytter nye forretningsmuligheter i den digitale transformasjonen, skriver Innovasjon Norge i ei pressemelding.

Vil skape flere arbeidsplasser

– Gjennom å dele kompetanse, metoder og verktøy bidrar de til at bedrifter utenfor klyngene får nytte av det de har lært og utviklet, sier Skaret.

Hun forteller at de var tidlig ute med å satse på næringsklynger i Norge. Og vi vet at bedrifter som er med i en klynge vokser raskere og skaper flere jobber enn tilsvarende bedrifter som står utenfor. Nå får noen av våre beste miljøer mulighet til å styrke omstillingsevnen til bedrifter som ikke er med i klyngen..

Målet med arbeidet er å bidra til økt produktivitet, forbedre eksisterende produkter og tjenester, samt uvikle helt nye løsninger og forretningsmodeller, opplyser Innovasjon Norge i ei pressemelding.

Næringsminister Monica Mæland med representanter fra Raufoss-miljøet under pressekonferansen onsdag. . Foto: Brynjar Eidstuen

To miljøer skal gå inn i ordningen

Det ene er NCE Raufoss ved SINTEF Raufoss Manufacturing AS, i samarbeid med GCE Subsea, Årdal Utvikling, Sunndal Næringsselskap og Osterøy Industrilag. Sammenslutningen består av Norges fremste virksomheter innenfor avansert produksjon. Dette prosjektet får 8 millioner kroner i støtte.

Den andre vinneren er en sammenslutning bestående av Digital Norway – Toppindustrisenteret AS, iKuben i Møre og Romsdal, Smart Innovation Norway i Halden og Kongsberg Klyngen som likeverdige partnere. Gruppen har som mål å bli en motor for omstilling innenfor digital transformasjon og innovasjonsevne. Innovasjon Norge setter av 14 millioner kroner til å støtte prosjektet.

– Vinnerne viser hvordan vi følger opp Industrimeldingen. Vi legger til rette for at små og mellomstore bedrifter raskere kan komme i markedet med nye løsninger, sier næringsminister Monica Mæland.

Les mer om Gjøvik

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz