Økolandsby på Hadeland

Gran på Hadeland er inspirert av nabokommunen Hurdal, der Norges første økolandsby ble etablert for 12 år siden. FOTO: JON GIMMINGSRUD / NRK

VURDERER ØKOLANDSBY: Regionkoordinator for Hadeland, Sigmund Hagen og næringsrådgiver Gunnar Haslerud ser nå på mulighetene for en økolandsby i Gran på Hadeland.
Saken er publisert på nrk.no 31.03.2015

GRØNN BØLGE: Trendforsker Lene Lervik-Olsen ved Handelshøgskolen BI kan fortelle at den grønne bølgen har nådd hvermannsen, og det gjelder hele livsstilen vår. Foto: Handelshøgskolen BI
GRØNN BØLGE: Trendforsker Lene Lervik-Olsen ved Handelshøgskolen BI kan fortelle at den grønne bølgen har nådd hvermannsen, og det gjelder hele livsstilen vår.
Foto: Handelshøgskolen BI

 

Ifølge en undersøkelse fra 2013 er folk opptatt av å holde seg sunne og leve aktive liv. Trenden blir bare sterkere, sier trendforsker Lene Lervik-Olsen ved Handelshøgskolen BI. Hun viser til flere undersøkelser både her og i utlandet gjennom selskapet Trendwatching.
Trendforsker Line Lervik Olsen

Undersøkelsene viser at folk i alle aldre blir stadig mer opptatt av miljø og bærekraft.

– Folk ønsker nå å ta mer tak i egne liv og ser at de selv må bidra og gjøre noe aktivt. Det er ikke lenger nok for folk å betale CO2-avgift, sier Lervik-Olsen.

Folk vil gjerne at ungene skal kunne leve sunne liv i sunne omgivelser.

Hun mener grunnen til denne trenden er at forbrukerne ser at overdreven bruk har konsekvenser og at det gjør at folk tenker mer på hvordan produkter kan gjenbrukes og gjenvinnes.

Les mer: Nybyggere i økoland

 

Gran på Hadeland ser på muligheter for økolandsby

Sigmund_Hagen_og_Gunnar_Haslerud
VURDERER ØKOLANDSBY: Regionkoordinator for Hadeland, Sigmund Hagen og næringsrådgiver Gunnar Haslerud ser om det kan være plass til en økolandsby i Gran. Foto: Jorun Vang / NRK

 

Inne på møterommet på rådhuset i Gran kommune, står næringsrådgiver Gunnar Haslerud bøyd over sentrumskartet sammen med regionkoordinator for Hadeland, Sigmund Hagen. De håper at grunneiere og utbyggere i Hadelandsregionen vil satse på bærekraftige boområder nå som politikerne har lagt til rette for en grønn satsing.

Dette passer perfekt inn i profilen på Hadeland der vi har satsing på det grønne med bioenergi, grønne energikommuner og nå også har ansatt en klimapådriver.

Politikerne i de tre Hadelandskommunene Gran, Lunner og Jevnaker har satt av 100.000 kroner for å se nærmere på på muligheten for etablere økolandsbyer.

 

Inspirert av økolandsby i Hurdal

Økolandsby_Hurdal
Inspirasjon har de fått av nabokommunen Hurdal, der Norges første økolandsby ble etablert for 12 år siden.

 

Økolandsbyen i Hurdal opplever stor pågang av folk som vil bo i hus som er bærekraftige. Trendforsker Lene Lervik-Olsen er ikke overrasket.

– Tendensen om en veranda i byleilighet for å dyrke egne grønnsaker utvikler seg, og folk ser verdier på andre områder i livet enn før, sier hun. Dette gjelder både unge, barnefamilier og eldre.

Mens kjøpestopp var veldig trendy i 2013/2014, vil 2015 bli et år der folk forventer at også store merkevarer tør ta upopulære standpunkt for å støtte viktige saker, mener forskerne. Et eksempel er et krav om å fjerne palmeolje i pulverposene.

 

Regionrådet for Hadeland jobber nå med å se på mulighetene for økolandsby på Hadeland. Er du interessert, nygjerrig, har en passende eiendom, vil bo i en økolandsby, har et jorde du kan leie ut til grønnsaksdyrking? Ta kontakt med Regionrådet for Hadeland.

Vibeke Buraas Dyrnes
61 33 85 32 / 934 47 376
vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no

 

Region Hadeland

Hadelandsjobb.no

Ledigtomt.no

Hadelandshagen

NRK Hedmark og Oppland

Les mer om Gjøvik

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz