Søndre Land får nytt beredskapssenter

Søndre Land Beredskapssenter er under bygging på By ved Fylkesveg 34 like sør for Hov sentrum. Det nye senteret til 43,2 millioner kroner blir 1300 kvadratmeter stort fordelt på to plan.

Saken er hentet fra OA.no 30. oktober 2017

SØNDRE LAND: Lokalene får topp moderne fasiliteter for brannvesen og ambulanse. Og egen damegarderobe.
– Ja, vi ønsker oss også kvinner som søkere til jobber i brann- og feiervesenet i framtida. I dag er vi bare menn, i alt 23 stykker inkludert 5 vikarer. Mange av mannskapene nærmer seg pensjonsalder, så vi kommer til å måtte rekruttere inn en del nye de kommende årene, sier Hans Martin Søfferud, konstituert brannsjef i Søndre Land.

Slik skal Søndre land Beredskapssenter framstå når det står ferdig neste høst.

Arbeidsmiljøkrav

Senteret bygges av Betonmast Oppland AS, som fikk totalentreprisen for 38,2 millioner kroner inklusive merverdiavgift. Det skal stå under tak før jul, og være klart for innflytting 1. august neste år.
Senteret vil avløse dagens brannstasjon i underetasjen på Hovli sykehjem og oppbevaring av utstyr fordelt på flere ulike lokaliteter i Hov.
– Vi har levd en stund med dispensasjon fra flere ulike arbeidsmiljøkrav. Det er planene om noe nytt og bedre som har gjort at Arbeidstilsynet har gitt slik dispensasjon for de eksisterende lokalene, forteller Søfferud.

– Dette går blant annet på krav om skille mellom rene og urene soner, og rengjøring av utstyr og mannskapsklær. I dag har vi ingen annen klesvask enn spyling av tøyet. I det nye beredskapssenteret blir det kraftige vaskemaskiner for alt som benyttes under innsats, opplyser han.

 

Konstituert brannsjef Hans Martin Søfferud og hans mannskaper kan se fram til en ny tid når det nye beredskapssenteret tas i bruk. Foto: Sæmund Moshagen

Det nye beredskapssenteret får også trimrom, garderober med dusjer, møte- og undervisningsrom og oppholdsrom for mannskapene. Foruten garasje til kjøretøyene blir det også vaskehall og utendørs øvingsområde.

Det bygges også base for ambulansetjenesten, som får egen garasje, oppholdsrom, garderober og tre soverom.

Utenfor etableres det landingsplass for luftambulanse.

Avtale med sykehuset

– Kommunen har inngått utleieavtale for ti år, med mulighet for forlengelse, med Sykehuset Innlandet. Dette er gunstig for økonomien i senteret, samtidig som vi får samlet beredskapstjenesten under ett tak. Senteret bygges også for å kunne huse den kommunale kriseledelsen i en eventuell situasjon der rådhuset ikke kan benyttes, opplyser Tore Venås, bygg- og eiendomssjef i Søndre Land kommune.

De aller fleste av brannvesenets mannskaper er deltidsansatte som går frivillige vakter på hverdagene. 16 av dem går i fast turnus på helg og helligdager. Det er kun brannsjefen og feieren som er heltidsansatt.

Organisering

De folkevalgte i kommunen skal snart ta stilling til framtidig organisering av brannvesenet. Utredningen beskriver flere alternativer, også utvidelse av stillinger og faste vaktturnuser også på hverdager.
– Det fungerer greit mannskapsmessig slik det er i dag. Vi holder kravene til innsatstid på fem minutter på hverdager og sju minutter i helgene, og vi har alltid nok folk selv om det er frivillige vakter på hverdagene. Utvidelse av vaktordningen vil kreve stor økning av stillingsressursene, noe som vil bli kostbart. Selv om det er kommunestyret som bestemmer hva slags brannvesen vil skal ha i kommunen, vil jeg tro mannskapsordningen videreføres som i dag, sier konstituert brannsjef Hans Martin Søfferud.

 

Les mer om Gjøvik

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz