Ny E6 i Gudbrandsdalen utvider arbeidsmarkedet

Tunneller bygges. Foto: Statens vegvesen

Nye E6 i Gudbrandsdalen åpner i høsten 2016. Byggetrinn 1 Frya – Vinstra er i full gang. 33 km med 90-sone, forbikjøringsfelt på 35% av strekningen gir positivt utslag for innbyggere, turisme og næringsliv.

DSC_0228_web
Lars- Erik Solbraa, prosjektingeniør i Statens vegvesen.

Staten har prioritert E6 i Gudbrandsdalen

-Fordelene blir svært merkbare for innbyggere, næringsliv og reiseliv, sier prosjektingeniør i Statens vegvesen Lars Erik Solbraa. Han sier videre at staten har valgt å prioritere storstilt vegutbygging i Gudbrandsdalen.

«Skikkelig prioritering har gjort at vegvesenet og entrepenører kan levere en prosjektpakke der alt er planlagt for å gjøres i ett.»

-Slikt bedrer kompetanse, effektivitet og erfaringsoverføring mellom ingeniørerene og fagpersonene, sier Solbraa.

Et sykkelvennlig prosjekt

Nye E6 blir en trafikksikker veg – en tofeltsveg med midtrekkverk, forbikjøringsstrekninger og sikre kryss. Veien blir lagt utenom tettstedene for raskere framkommelighet.

«Syklende og gående kan dermed ferdes trygt i lokalmiljøene.»

Når den nye E6 står ferdig, blir dagens E6 mellom Frya og Sjoa lokalveg. Lokaltrafikken, saktegående kjøretøy, syklende og gående kan dermed ferdes trygt i lokalmiljøene.

Utbygging_e6_veg_graving_foto_StatensVegvesen2014_web
Foto: Statens Vegvesen

Næringslivet nyter godt av E6 utbygging

«6-700 anleggsarbeidere er sving når hele E6-strekningen mellom Frya og Sjoa er under bygging.»

I Statens vegvesen arbeider ca 70 personer med prosjektet og i tillegg eksterne rådgivende ingeniørselskaper. Dermed arbeider nær tusen personer direkte med E6-utbyggingen. Ringvirkningene til det lokale næringslivet i Gudbrandsdalen er også store i byggeperioden. Det er mange tilleggstjenester som må være på plass, som mat, overnatting, handel og renhold.

16Vinstra-Teigkampen1500_Multiconsult
Visualisering: Statens Vegvesen

Norges lengste vegprosjekt

Med sine 33 km ny veg blir strekningen den lengste som noensinne er åpnet i ett her i landet. Når hele strekningen fra Lillehammer til Otta står ferdig, vil reisetiden kortes ned og komforten øke.

Oyertunnellen_utbygging2_StatensVegvesen_web
Foto: Statens Vegvesen

Hold deg oppdatert på E6-utbyggingen  i Gudbrandsdalen:

På E6 Øyer -Otta på facebook kan du følge utviklingen og få svar om du lurer på noe.

Se 3D-film om hvordan veien vil bli

Norconsult

Otta brygge

Ung i Midtdalen

Vinstra ungdomsklubb

En rå danselinje på Vinstra vgs

Freelancefotograf i Gudbrandsdalen

Nord-Gudbrandsdal «Komtiloss»

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Les mer om Gudbrandsdalen

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz