Gründer og bedriftsetablering i Midt-Gudbrandsdalen

Er du gründerspire eller vil etablere næring i Midt-Gudbrandsdalen, er det flere støttespillere som kan bistå på veien fra idè til marked.

Næringssjefene i Midt-Gudbrandsdalen

Næringsapoparatet
Fra venstre: Willy Heimstad, Frode Martinsen og Egil Tofte.

Alle midtdalskommunene har tilskuddsordninger du kan søke på. Søknader blir behandlet fortløpende. I utgangspunktet kan du få støtte til inntil halvparten av utgiftene på tiltak du planlegger å gjennomføre. Se vilkårene i henholdsvis Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron for detaljer. Ta kontakt med næringsavdelingen i den aktuelle kommunen, så får du greie på hvilke opplysninger som trengs for å søke støtte.

Er du en gründerspire eller vil etablere en bedrift, er det fornuftig å kontakte næringsavdelingen i kommunen.

I Ringebu ble tidligere banksjef i DNB, Frode Martinsen (mob: 900 12 999), ansatt som ny næringssjef i kommunen fra 2015. Seniorrådgiver Willy Heimstad (mob: 900 38 168) bistår med veiledning i både Ringebu og Sør-Fron, og på Nord-Fron er det Egil Tofte (mob: 917 12 155) som er virksomhetsleder for areal og næring. I en oppstartsfase er det mye å tenke på, mange spørsmål og kanskje få svar. Det er lurt å benytte seg av de lokale næringskonsulentene som nøytrale og uformelle sparringspartnere. Disse har taushetsplikt, kjenner det lokale næringslivet og markedet, og kan henvise deg til ressurspersoner og fagmiljø som er nyttig for å komme videre.

 Her er ikke gode råd dyre, denne førstelinjetjenesten er helt gratis!

Andre ting de kan bistå med er drøfting av forretningsplan, foredling og utvikling av idèen, finne egnet lokale eller areal til bedriften din, eller rett og slett «lose» deg gjennom det som i starten kan virke som en jungel av lover og regler.

 

Lavere kostnadsnivå for næringsdrivende

Utsikt over Gudbrandsdalen
Utsikt over Gudbrandsdalen. Foto: Visit Lillehammer

Hvorfor etablere virksomheten din i Midt-Gudbrandsdalen? Fordelene er flere. Kostnadsbildet er av vesentlig betydning uansett næringsvirksomhet, og kanskje spesielt sentralt i en etableringsfase. Har du, eller tar du sikte på å ha ansatte i bedriften? Området er kjent for å ha stabil arbeidskraft, og for midtdalskommunene er arbeidsgiveravgiften 3,5 % lavere enn i mer sentrale østlandsområder.

Her er det rom for større fysisk og økonomisk armslag.

Det utgjør fort noen tusenlapper i løpet av et år! I tillegg er tilgangen på både næringsareal og kontorer god – og til mer fornuftige priser enn i pressområdene. Det samme gjelder boligområdene – også her er det rom for større fysisk og økonomisk armslag. Dette er bare noe av flere ting som gjør at gudbrandsdølene synes det er attraktivt å bo, leve og arbeide her.
Kommunene står til tjeneste – bruk dem!

Nyttige linker:

Næringsavdelingen i Ringebu kommune Frode Martinsen (mob: 900 12 999)

Næringsavdelingen i Sør-Fron kommune Willy Heimstad (mob: 900 38 168) 

Næringsavdelingen i Nord-Fron kommune Egil Tofte (mob: 917 12 155)

Innovasjon Norge i Oppland

Altinn.no – Starte og drive bedrift – enkle svar på de vanligste spørsmålene om regelverk knyttet til å starte for seg selv.

Skatteetatens gratiskurs for nye næringsdrivende – Kursdatoer, steder og påmelding.

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF) – Medlems- og interesseorganisasjon for næringsdrivende i Midt-Gudbrandsdalen.

Lillehammer og Gudbrandsdalen Kunnskapspark – Selskapet er operatør for SIVA sitt inkubator- og næringshageprogram i regionen for å hjelpe gründere og bedrifter som vil bli bedre, utvikle ny forretning i det eksisterende næringslivet, samt øke kompetansenivået i næringslivet.

Les mer om Gudbrandsdalen

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz