Norconsult Otta trenger flere ingeniører

Foto: Jørn Hindklev/Byggeindustrien

Lillehammer- og Gudbrandsdalen gjennomgår for tiden store forandringer, og mangel på fagfolk er det største hinderet for vår vekst lokalt. Vi ønsker nå å ruste oss for vekst, sier kontorleder i Norconsult på Otta, Petter Kittelsen.

Former fremtiden

Norconsult er Norges ledende aktør innen tverrfaglig rådgiving rettet mot samfunnsplanlegging og er en betydelig aktør i Gudbrandsdalen og Innlandet. Det er både offentlige og private oppdragsgivere på kundelisten.

«Ingeniørene her arbeider med svært viktige prosjekter som vil forme fremtidens infrastruktur i området.»

 

Ny E6 i Gudbrandsdalen – et milliardprosjekt

E6 Gudbrandsdalen Statens vegvesen
Foto: Statens vegvesen

Bare E6-prosjektet alene er estimert til 6 milliarder kroner og er et av det største norske vegprosjektet i moderne tid. Raskere forbindelser oppover Gudbrandsdalen gjør også at mange av tettstedene arbeider med planer for sin påkobling til den nye veien.

«Bedre vei gir kortere reisetid og utvider både arbeidsmarked og handel mellom Lillehammer og Gudbrandsdalen.»

Når E6 flyttes gir det store muligheter, både for de områdene som får nærhet til en ny veg. og de områdene der veien og støyen plutselig blir borte. Samtidig er det stor aktivitet i kraftutbyggingen i Norddalen som også gir stor aktivitet lokalt.

 

Teknologi og optimisme

– For tiden er vi blant annet med på Rosten utbyggingen, mindre reguleringsarbeider i forbindelse med næringsutvikling langs den nye E6 traseen og den største leilighetsutbyggingen på Otta noensinne. Flomforebygging og sikring mot ras gir også spennende utfordringer lokalt, sier Kittelsen

«Med rett kompetanse har vi hele landet som marked. Det handler om å se hvilke muligheter dagens teknologi kan gi oss.»

Han forteller videre at det skjer mye i regionene både av det som er synlig og det som ligger mer på overordnet plan og at dette gjør det til  det er spennende tider fremover.

-Vi henter en god del oppdrag utenfor nærområdet vårt. Med rett kompetanse har vi hele landet som marked. Det handler om å se hvilke muligheter dagens teknologi kan gi oss, kombinert med litt optimisme. Det er ikke lenger bare slik at det er dyktige fagarbeidere som kommer fra Gudbrandsdalen, vi bestitter mange dyktige ingeniører også, påpeker han.

 

Norconsult Otta flytter inn i nye lokaler

Norconsult Otta er direkte underlagt hovedkontoret i Sandvika i Oslo. Det gir bedriften sterke faglige nettverk og større muligheter til å ta alle typer oppdrag.

«Selger man en bolig i f.eks Oslo, kan man få kjøpt både hus og hytte på fjellet til tilsvarende pris når man velger Gudbrandsdalen.»

– Vi har nettopp flyttet inn i større lokaler og ser frem til å ansette flere de kommende årene. Det har til tider vært litt krevende å få tak i rett kompetanse, men utviklingen i området tilsier at det vil bli mer og mer attraktivt å bo her. Flere får øynene opp for mulighetene også utenfor arbeidstiden, forteller Kittelsen. Selger man en bolig i f.eks Oslo, kan man få kjøpt både hus og hytte på fjellet til tilsvarende pris når man velger Gudbrandsdalen, avslutter han.

Om du ønsker å vite mer om Norconsults fremtidsplaner og behovet for kompetanse kontakt

Petter Kittelsen
Kontorleder
Mob: +47 413 54 577
petter.kittelsen@norconsult.com

Norconsult

Otta brygge

Ung i Midtdalen

Vinstra ungdomsklubb

En rå danselinje på Vinstra vgs

Freelancefotograf i Gudbrandsdalen

Nord-Gudbrandsdal «Komtiloss»

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Les mer om Gudbrandsdalen

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz