Entrepenørskapsskolen i Skåbu

Pedagogisk entreprenørskap skal i følge Kunnskapsløftet ha en sentral plass i Norsk skole. På mange skoler brukes dette for lite. I Skåbu derimot brukes det for fullt.

Entrepenørskapsskulen_Skåbu4Dyrker det kreative i Skåbu

– I skolen her har vi en egen entreprenørskapsplan kalt Skåbumodellen. Våre erfaringer er at barn og unge blir mer motivert og lærer bedre med pedagogisk entrepenørskap, sier Tori Virik Nøvik i som er entrepenørskapslærer i Skåbu.

Vi vil at elevane skal dyrke kreativitet, og samtidig ha kritisk sans.

– Vi vil at elevane skal dyrke kreativitet, og samtidig ha kritisk sans. De må lære seg å ta sjanser og forme hvordan de vil lære, sier hun videre.

 

Barne- og ungdomsskolen – en grunnmur i entrepenørskap

Entrepenørskapsskulen_Skåbu3I Kunnskapsløftet ligger det at elevene ikke bare skal lære om entreprenørskap, men bli rustet til entreprenørskap, med skapende og kreative livsholdninger.

Barneskolen ses på som en grunnmur i denne opplæringen. I Skåbu brukes f.eks arrangementer i lokalmiljøet i arbeidet med fagene, slik at elevene får se direkte og praktisk bruk av teori. Har man salgsbod må det regnes på kostnader og inntekter!

 

Trivsel i oppvekst = bolyst senere

Entrepenørskapsskulen_Skåbu2matematikkEt annet mål for den omfattende satsingen er å gi de unge innbyggerne god og lystbetont oppvekst gjennom læring.

– Vi mener at å lære barna at de har mange muligheter til å forme sin arbeidsfremtid kan hjelpe på bosettingen på mindre steder. Vi tror entrepenørskap kan gi økt bolyst for våre unge, også etter de har vært ute og studert, avslutter Tori.

 

Mer informasjon?

Tori-Virik-Novik_Entrepenørkskapsskulen_Skåbu
Tori Virik Nøvik er entrepenørskapslærer i Skåbu.

Vil du vite mer om Entrepenørskapsskolen i Skåbu, ta gjerne kontakt med Tori Virik Nøvik

 

www.skaabu-oppvekst.no

Facebook/skaabuoppvekst

Ungt entrepenørskap (UE)

 

Kilder: «Pedagogisk entrepenørskap i skolen?»

Les mer om Gudbrandsdalen

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz