Småbruk og hus til salgs i Gudbrandsdalen

Illustrasjonsfoto: Esben Haakenstad

Det er nå kartlagt over 390 ledige hus og småbruk i kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja. Målet er å knytte kjøper mot selger som gjerne ikke ønsker å legge ut eiendom på det åpne marked.

Småbruk og hus til salgs

Cecilie Asp prosjektleder for "200 ledige hus"
Cecilie Asp prosjektleder for «200 ledige hus»

«200 ledige hus» er et bolystprosjekt i regi av Regionrådet Nord-Gudbrandsdal. Prosjektet er et av flere satsingsområder for kommunene i Nord-Gudbrandsdalen for å få flere innbyggere og skape vekst og trivsel i regionen. Her kan du finne skjulte skatter på boligmarkedet.

-Vi jobber for å få flere til å bo i tomme hus og vi har brukt mye tid på kartlegging av disse, sier prosjektmedarbeider Cecilie Asp. Hun forteller at de har kartlagt alle tomme hus og sendt brev til eierne for å høre om de er interessert i å selge eller leie ut eiendommen.

Både salg og utleie

Aktuelle eiendommer er delt inn i tre ulike kategorier. Den ene er småbruk som kan være aktuelle for salg og til leie. Den andre kategorien er eneboliger utenfor boligfelt som kan være aktuelle for salg og til leie. Den tredje kategorien er hus på gårdstun som kan være aktuelt for utleie.

«I forrige uke fikk vi to nye småbruk på lista over eiendommer til salgs.»

– Det er gledelig å se at dette nytter. I forrige uke fikk vi to nye småbruk på lista over eiendommer til salgs, sier Asp som påpeker at det er et tidkrevende arbeid da det ofte er flere eiere involvert og at det ikke alltid er enighet om et eventuelt salg.

-Da bruker vi å tipse dem om at de kan leie ut eiendommen en periode før de eventuelt bestemmer seg for et salg.

Ligger ikke på finn.no

Utsikt over Gudbrandsdalen
Utsikt over Gudbrandsdalen

I noen tilfeller er det følelser knyttet til eiendommen, spesielt i forholdt til gårdsbruk som har gått i arv i flere generasjoner. -Dette er privat eiendom og vi må ha respekt for at noen ikke ønsker å selge eller leie ut eiendommen.

«Mange eiere er veldig opptatt av at eiendommen skal ivaretas på en god måte.»

Mange benytter også eiendommen til fritidsformål selv, fortsetter Asp. Hun forteller videre at flere eiere har kontaktet dem lenge etter at de mottok brevet og først da har bestemt seg for et salg.

-Den jobben vi gjør nå kan gi resultater flere år senere.  Det vil alltid være behov for boliger, også om fem-ti år. Mange eiere er veldig opptatt av at eiendommen skal ivaretas på en god måte og velger derfor å leie ut først, for deretter å selge til leietakeren senere, forteller Asp.

Ønsker et liv på landet

Den typiske interessenten er en familie som ønsker et rolig liv på landet. De ønsker å kjøpe en gård for å drive den eller de ønsker å kjøpe et idyllisk småbruk og jobbe utenom.

«Prisene varierer fra 1 500 000 kroner og opp til 4 500 000 kroner.»  Det kommer helt an på beliggenhet og standard. Mange av husene har stått tomme i flere år og er oppussingsobjekter.»

ZOM_3488
Illustrasjonsfoto fra Huset Granmo: Esben Haakenstad

Hun forteller videre at i noen kommuner har de også opprettet en tilflyttervert som tar seg av dem som flytter dit. Her blir de invitert til en prat og får informasjon og oppfølging knyttet til barnehageplass, fritidsaktiviteter og andre ting.

-Vi håper at enda flere kommuner ser verdien av denne tjenesten, og etablerer dette sier Asp.

Formidler ledige hus og småbruk i Gudbrandsdalen

««200 ledige hus» jobber ikke som eiendomsmeglere, men som formidlere og er et kontaktpunkt for folk som er på boligjakt i de aktuelle kommunene.»

Alle som er interessert i å flytte til Nord-Gudbrandsdalen kan derfor ta direkte kontakt for å få vite om ledige hus og småbruk i området.

-Det er ikke alle som ønsker å legge eiendommen ut på finn.no. Folk som er på boligjakt får dermed ikke den nødvendige oversikten over alle ledige hus i området. Det kan vi hjelpe dem med, avslutter Asp og oppfordrer alle som er på boligjakt i området om å ta kontakt.

Er du interessert i informasjon om disse eiendommene, kontakt Cecilie Asp

Nord-Gudbrandsdal regionråd

Vinstra ungdomsklubb

Otta brygge

Freelancefotograf i Gudbrandsdalen

En rå danselinje på Vinstra vgs

Norconsult på Otta ønsker å ansette flere

Les mer om Gudbrandsdalen

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz