Arrangementkalender for gründere og bedrifter på Facebook

LILLEHAMMER: Gründere og næringsliv skal lettere finne fram til relevante arrangementer gjennom Facebook. Samordnet oversikt av tilbudene fra de ulike utviklingsaktørene i Innlandet, er målet til Innovasjon Norge.

Anne Mette Iversen og Kaja van den Berg i Innovasjon Norge Innlandet leder Facebooksatsingen for å synliggjøre mer av gode tiltak som er av verdi for gründere og næringsliv.

Facebook-siden ”Gründerskap og innovasjon i Innlandet” skal bli samlingspunktet for alle som er interessert i arrangementer og kurs og for gründere og bedrifter.

Facebook-kalender

– Det er et behov for å samordne aktivitetene, ikke bare for gründerne, men også for det etablerte næringslivet. Facebook-siden skal være en portal for hele Innlandet som gjør det lettere å finne fram til gode arrangement og kurs, forteller Kaja van den Berg og Anne Mette Iversen i Innovasjon Norge.

– Vi oppfordrer alle som planlegger arrangement eller kurs for gründere og vekstbedrifter i Innlandet om å sende oss en melding på Facebook-siden, slik at det kan deles der.

– Vi har holdt etablererkurs i flere år, og fikk i oppdrag fra fylkeskommunen å finne en måte å videreføre dem på. Det jobbes forskjellig rundt omkring, og vi vil gjerne synliggjøre alt som skjer i de to fylkene. Det er veldig mye som skjer, og et godt tilbud fra alle samarbeidspartene i regionen, men utfordringen er å få det kjent for målgruppa. Kanskje er det ingen arrangement eller kurs akkurat nå der du bor, men i stedet får du enklere vite om hvor du kan reise i stedet, sier Iversen.

Målgruppen får oversikt over arrangementer

Innovasjon Norge tror en samlet oversikt også gjør det lettere å få nok deltakere til de ulike arrangementene. I slutten av mars ble siden opprettet, og så langt har de satset på en forsiktig lansering.

– Tilbakemeldingene fra de som har oppdaget siden har vært enormt god. Det har lenge vært etterlyst en felles portal, ikke minst for å unngå at arrangementene kolliderer. Facebook gjør det mulig å samle alt på ett sted, men samtidig kunne legge ut og markedsføre arrangementene på sine egne sider. Målet vårt er rett og slett å gjøre det glade budskap kjent for målgruppen, fastslår van den Berg.

Det er avhengig av et godt samarbeid om for å få inn alt som skjer. som skjer. Det er overveldende mye som skjer som er rettet mot gründere og næringsliv, men vanskelig å se helheten. Når vi nå får samlet alle arrangementene og ser totalen, ser vi at det er et stort og spennende tilbud i Innlandet.

 

Facebook/Gründerskap og innovasjon i Innlandet

Innovasjon Norge Innlandet

Mer fra Lillehammer-regionen

 

Les mer om Lillehammer

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz