Byggeaktivitet og utvikling i Lillehammer

Nye Lillehammer Kunstmuseum og Lillehammer kino (Illustrasjon: Snøhetta)

Det bygges i Lillehammer. Investeringene var store i 2014 og blir trolig enda større i 2015.

Nye boliger i Lillehammer

Lillehammer Panorama. Foto: Privatmegleren
Lillehammer Panorama. Foto: Privatmegleren

I 3. kvartal i fjor var det ferdigstilt 20.000 m2 med boliger i Lillehammer. På fire år har Lillehammer hatt en total boligbygging på 92.000 m2. Hammermo Terrasse, Smestadmoen Terrasse og Lillehammer Panorama er noen av de nyeste boligkompleksene som er bygget.

 

 

Studentboliger_lillehammer
Nye studentboliger på stampesletta midt i Olympiaparken. Foto: Byggeindustrien.

Smart og langsiktig vekst

Lillehammer kommune, Statens Vegvesen, Oppland fylkeskommune, fylkesmannen i Oppland og Lillehammer Næringsforum arbeider nå for å lage en samordnet plan for langsiktige areal- og transportløsninger for mange tiår fremover. Mye er i gang: Bohus har åpnet nytt bygg for seg selv og Jysk. Statens vegvesens flytter inn i sitt nye funksjonelle bygg med 325 kontorplasser ved siden av det som idag kalles «Kremmerhuset».

 

Rosenlund bydelssenter bygger nytt torg med uterom i tilknytning til senteret.
Rosenlund bydelssenter bygger nytt torg med uterom i tilknytning til senteret.

Området nord for Statens vegvesen får nå navnet «Rosenlund bydelssenter». Her vil det utvides med 12.000 kvm detaljhandel, samt at det planlegges kontorarealer og bydelsfunksjoner for Lillehammer Nord/Nordre Ål. Torgløsning og trivelig uteområde er sentralt i denne utvidelsen. Det kan forventes mer aktivitet i området for nord for Rosenlund det kommende året.

 

 

 

 

 

Tyrili og Swix inn i nye bygg

Tyrili klatresenter er dimensjonert for fri utfoldelse. Her tilbys barneklatring, treningsgrupper, aktivitetsgrupper og diverse ferietilbud. Foto: Lars Marius Bækkevold
Tyrili klatresenter er dimensjonert for fri utfoldelse. Her tilbys barneklatring, treningsgrupper, aktivitetsgrupper og diverse ferietilbud. Foto: Lars Marius Bækkev
Illustrasjon av Swix sitt nybygg i Blåswixvegen i Lillehammer
Illustrasjon av Swix sitt nybygg i Blåswixvegen i Lillehammer

Tyrili-stiftelsen har bygget imponerende nytt klatre- og behandlingssenter ved siden av det kreative fellesskapet Fabrikken.

Swix ferdigstiller sitt splitter nye hovedkvarter og det offentlige bygger ut kino, kunstmuseum og ny videregående skole. Det vil bli høy boligbygge-aktivitet også det kommende året, noe Gartneriet, Bjørklundgården og Byhaven er profilerte eksempler på.

 

 

Løsningsorientert Lillehammer-region

Eirik Haagensen_Foto_GD_Silje Rindal
Eirik Haagensen er næringssjef i Lilllehamer. Foto: Silje Rindal/GD

Lillehammer-regionen ønsker å ha konstruktiv og løsningsorientert dialog med aktører i næringslivet. Om du har planer eller spørsmål rundt etablering av næring i Lillehammeområdet, Kontakt Eirik Haagensen på Eirik.Haagensen@lillehammer.kommune.no eller
tlf 917 69 937.

Mer om utvikling i Lillehammer-regionen kan du lese på Lillehammer.no

Lillehammerregionen

Lillehammer kommune

Rosenlund bydelssenter

Tyriliklatring

1000 ikt-arbeidsplasser i Lillehammer

Activity Based Workplace

Byutvikling Nord

Hafjell

Les mer om Lillehammer

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz