Filmbransjen vokser i Lillehammer

André Folkestad driver selskapet Filmmakeriet fra Filmbanken i Lillehammer. Foto: Erland Flaten.

Filmbanken er en samlokalisering for filmbransjen i Lillehammer. 13 Selskaper med til sammen 30 mennesker har sin base midt i sentrum av Lillehammer i bygget som tidligere huset Norges bank.

Filmbanken_Lillehammer_leietakere
En samling folk på jobb i Filmbanken. Bak fra venstre Christian Lo, Elin Festøy, Arngrim Ytterhus, Nicholas Sando, Lasse Heggedal og Jon Learn. Foran: Linda Torp, Maren Moseng, Anja Manou Hellem og Natalia Malykhina.

 

Bransjen møtes

Arngrim_Ytterhus1
Avtroppende leder for Østnorsk filmsenter, Arngrim Ytterhus. Foto: Erland Flaten.

Passende nok heter restauranten i 1. etg «Hvelvet». I etasjene over holder mange av Lillehammers filmselskaper til.

Filmbanken er et levende sted og det er god oversikt over kompetansen i huset.
– I tillegg til å være arbeidsstedet til mange er dette også et kontaktsted og et møtested forteller avtroppende leder for Østnorsk filmsenter, Arngrim Ytterhus.
Prosjektmøter med mennesker utenfra gjør at Filmbanken er et levende sted. Utvidede nettverk gir også naturlige følger som nye oppdrag mellom aktørene på huset.

Filmbanken i Lillehammer ligger ved siden av kunstmuseet og Lillehammer kino. Foto: Esben Haakenstad.
Filmbanken i Lillehammer ligger ved siden av kunstmuseet og Lillehammer kino. Foto: Esben Haakenstad.

Støtter utvikling og produksjon av film

Maren_Moseng
Maren Moseng, koordinator i Østnorsk filmsenter og Film3. Foto: Erland Flaten.

Østnorsk filmsenter er et av sju regionale filmsentre i Norge. Senteret tildeler støtte til kort- og dokumentarfilm, i tillegg til å jobbe med talentutvikling og kursvirksomhet rettet mot bransjen. I Filmbanken finner vi også filmfondet Film3, som disponerer midler til utvikling og produksjon av kinofilm og tv-serier. Maren Moseng jobber som koordinator i begge selskaper.
– Film3 og Østnorsk filmsenter skal være støttespillere for bransjen i regionen. Det kommer så mange spennende prosjekter ut av Innlandet nå og vi merker en stor pågang av gode søknader, sier Moseng.

 

Populært sted

Filmbanken er et populært sted. Akkurat nå er det venteliste på ledig kontorplass.
– Men vi ønsker at folk tar kontakt om de ønsker seg hit, understreker Maren Moseng.
Her arbeider det folk innen både filmproduksjon, manusskriving, regi, klipp, lyd og musikk.

 

Freelancer i lyddesign

Linda_Torp
Linda Torp jobber freelance som lyddesigner. Foto: Erland Flaten.

 

Linda Torp fra Gjøvik er utdannet innen lyddesign på Filmskolen i Lillehammer. Før dette tok hun medie- og kommunikasjonsteknologi på Gjøvik. Hun bor i Oslo og jobber som freelancer. Nå har hun et ti-dagers oppdrag på Filmbanken hvor hun legger lyd på en dansk dokumentar.
– Det optimale ville selvfølgelig vært å ha fast stilling som lyddesigner, men foreløpig blir det oppdragsbasert på forskjellige prosjekter f.eks fra NRK eller som dette dokumentarprosjektet jeg jobber på nå. Jeg har inntrykk av at film- og tv-produksjonsnæringen i Lillehammer er godt etablert og på vei videre opp. Jeg tror også folk gjerne ønsker å jobbe utenfor Oslo der det finnes muligheter, sier Linda Torp.

 

Utvider arbeidet med postproduksjon

Lillehammr_kino_Snøhetta
Nye Lillehammer kino åpner juni 2015. Illustrasjon: Snøhetta.

 

I Lillehammer jobber man nå også med å etablere en næringsklynge for postproduksjon. Etter at opptakene til en film er unnagjort, gjenstår fortsatt mye arbeid som klipp, spesialeffekter, grading (bildejustering), lyd og musikk. Nå skal det innredes nettopp fasiliteter for postproduksjon i nye Lillehammer kino, som er nabobygget til Filmbanken.
I kinoen vil en stor sal med Dolby Atmos (surroundlyd inkludert høyttalere i tak) benyttes som miksekino. Når dette er på plass vil filmselskapene i Lillehammer kunne tilby filmproduksjon fra A til Å.

 

 

Vil du vite mer om Filmbanken? Kontakt Maren Moseng.

Tlf 917 44 436
E-post maren@film3.no

Filmbanken

Østnorsk filmsenter

Film3

Nye Lillehammer kino

Byggeaktivitet i Lillehammer

 

Les mer om Lillehammer

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz