Over 1000 IKT-ansatte i Lillehammer

Eidsiva Bredbånd er en av IKT-aktørene på Lillehammer. De og flere andre bransjebedrifter har base i Fakkelgården på Lillehammer. Foto: Eidsiva bredbånd

Sannsynligvis er det større sjanse for å finne jobb innen IKT i Lillehammer enn du tror. Bransjen er nemlig i vekst og omsetter for omtrent en milliard.

Martin_Stok
Martin Stok fra Lillehammer Kunnskapspark har god oversikt over IKT-næringen.

Både jobbmarkedet og bedrifters muligheter for å få utført prosjekter av Lillehammers IKT-bedrifter, er undervurdert. Aktiviteten har økt mye de siste årene.

Vi regner med at de omsetter for over en milliard kroner i året.

– Vi har gjort en kartlegging og mener det er over 700 personer som jobber i bransjen i Lillehammer. Muligens er det nærmere 1000, og vi regner med at de omsetter for over en milliard kroner i året. Leder for bedriftsinkubatoren i Lillehammer Kunnskapspark, Martin Stok, forklarer de gode tallene.

Tallene inkluderer ikke Cyberforsvaret på Jørstadmoen, som ligger rett på andre siden av Gudbrandsdalslågen.

Utviklerne sitter på Lillehammer

Flere av IKT-bedriftene i Lillehammer har gjerne avdelingskontor i byen, men ikke hele bedriften eller ansiktet utad.

Vi pleier å si at salgskontoret er på Lysaker og utviklingsavdelingen er i Lillehammer

Spekteret er stort. Det er bedrifter som gjør det helt grunnleggende som Eidsiva bredbånd og Brunbjørn som bygger infrastruktur, til Jacilla som med Skisporet.no lager kart over hvilke skispor som er preparert. Ikke uvesentlig for Lillehammer som også har et rikt næringsliv innen vinteridrett.

I front på e-læring

Høgskolen i Lillehammer. Foto: Ole Jakob Reichelt/HiL
Høgskolen i Lillehammer. Foto: Ole Jakob Reichelt

E-faktor utvikler e-læring, en lærestrategi i rivende utvikling. Høgskolen på Lillehammer er gjennom Senter for Livslang Læring kjent som en av driverene innen e-læring og en av de første offentlige lærestedene i Europa som tok i bruk nettet som læringsplattform.

Flere bedrifter har knapt nok et offentlig kontor på Lillehammer, men har utviklere som reiser inn til Oslo/Gardermoen på møter og ellers er på hjemmekontor. Eller som Accedo og Vangen & Plotz. De har kontor på felleskapet Fabrikken, mens hovedkontoret ligger på Hamar og i Oslo.

 

Har du spørsmål rundt IT/IKT-næring og IKT bedriftsnettverk i Lillehammer, ta gjerne kontakt med Martin Stok i Lillehammer Kunnskapspark tlf 48 18 01 85
e-post: ms@lkp.no

 

Eidsiva bredbånd – Activity Based Workplace

 

Les mer om Lillehammer

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz