Sterk vekst i boligbygging på Lillehammer.

Lillehammer vokser, og det er store byggeplaner og byggeaktivitet rundt og i byen. Og en jevn boligbygging med leiligheter frigjør eneboliger og småbruk.

Det siste tiåret har det vært stor aktivitet på boligbyggingssiden i Lillehammer, og det er stadig nok av byggesøknader som ligger og venter på godkjenning hos kommunen.

Kjell Arve Bråtesveen. Foto: GD.no

Mange byggesøknader

Kjell Arve Bråtesveen, som er tjenesteområdeleder for byggesaker i kommunen, vet ikke hvor han skal begynne når spørsmålet er om det er noen nye utbyggingsplaner for boliger i Lillehammer.

Det er, og har vært stor byggeaktivitet i Lillehammer og det bygges for alle behov- Kjell Arve Bråtesveen.

– Her er det veldig mange prosjekter på gang, noen er godt påbegynt og flere ligger i søknadsprosessen. Det er, og har vært stor byggeaktivitet i Lillehammer og det bygges for alle behov, forteller Bråtesveen.

 

Mesnakvartalet – i hjertet av byen.

Industrimiljøet langs elva i Lillehammer sentrum vil bevares når det nye Mesnakvartalet tar form. Verkstedhallen og støperiet fra Mesna Bruk blir smykkene i prosjektet ifølge utbygger, Smedvig Eiendom AS.

 

– Mesnakvartalet har en fantastisk beliggenhet midt i byen og rett ved Mesnaelva, noe som vil gi beboerne en unik tilgang til alle Lillehammers kvaliteter.

Her er det noen minutters gange fra urbant by-, kultur- og kaféliv til sykehus, skoler og stasjon. Det vi kaller kort vei til alt i live – Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvik Eiendom.

Den gamle verkstedhallen og støperiet blir smykker i Mesnakvartalet , mener prosjektsjef Arne Albrigtsen, eiendomssjef Anne Marie Aalstad Laakso og rådgiver Bjørn Farstad i Smedvig Eiendom Foto: Karen Bleken

Hun beskriver et prosjekt med 3 leilighetsbygg med leiligheter av ulik størrelse og med forskjellige planløsninger. Det er 107 leiligheter totalt, og de består av boenheter med løsninger fra to til 4 fire rom med tilhørende parkeringsanlegg under terreng.

– Salget her vil bli gjennomført i samarbeid med DNB Eiendom avd. Lillehammer, og forventet salgsstart er i slutten av januar.  Mesnakvartalet blir et perfekt sted å bo for både de godt voksne og yngre i etableringsfasen, forteller Laakso.

Hun nevner også at det er mange interessenter som ønsker en «hytte i byen» med kort avstand til natur så vel som det urbane bylivet.

 

Grønstad Gate 53

Grønstad Gate 53. 17 nye leiligheter under bygging midt i Lillehammer sentrum.

 

Eneboliger og rekkehus for familier, blokkbebyggelse for single og eldre – nå er tilbudet og variasjonene store. De fleste prosjektene inneholder boliger som er en blanding i type og areal og hvilke behov de skal dekke.

– Det bygges også utenfor selve bysentrum, i nærliggende områder som f.eks Vingrom. Med fem minutters biltur til byen, velger mange å virkeliggjøre boligdrømmen i kantsonen, sier Bråtesveen.

I nærheten av sentrum lister han opp eksempler på prosjekter som kommer i Søre Ål, Nordre Park, Solhøgda, Mesnakvartalet, Lillehammer Taarn, Grønstadgata og Oppland Park. Og flere kommer til. Så her er det store muligheter for deg som trenger bolig i Mjøsbyen.

 

God dialog med næringslivet

I de siste årene har Lillehammer vært klart størst på ferdigstilt boligareal i mjøsområdet, og  investeringsviljen i Lillehammer generelt synes å være god.

Kommunen ser også ut til å ha en god dialog med næringslivet, noe som er en forutsetning for god utvikling.

Næringssjef Eirik Haagensen. Foto: GD.no

Hva er effekten av at 50+ generasjonen flytter i leilighet i sentrum? Jo, det frigjøres eneboliger til småbarnsfamiliene. – Eirik Haagensen

Eirik Haagensen er næringssjef i Lillehammer-regionen Vekst, og kan fortelle at boligbyggingen i Lillehammer over de siste fem årene har vært relativt stabil, selv om årstallene varierer en del grunnet ferdigstillelse av større leilighetsprosjekter. Totalt sett er Lillehammer den byen som ligger lengst fra en av storbyene som har vokst mest de siste årene.

– Fremover legges det mye vekt på fortettingsprosjekter i sentrum. Slike prosjekter gir flere beboere i sentrum, og bidrar slik sett til at flere bruker sentrumstilbudene oftere.

Tanken er blant annet at det er mest effektivt å bygge leiligheter når det er såpass lite tomter tilgjengelig som det er i Lillehammer, i følge næringssjefen.

 

Solhøgda

Utsiktsleiligheter på Solhøgda i Lillehammer

 

De fleste av leilighetsprosjektene som er aktuelle nå, vil sannsynligvis være mest attraktive for folk som er 50+, hvor barna har flyttet ut.- Noen mener at en slik fortettingspolitikk ikke understøtter ønsket om å få flere barnefamilier til Lillehammer, men hva er effekten av at 50+-generasjonen flytter i leilighet i sentrum? Jo, det frigjøres eneboliger til småbarnsfamiliene, sier Haagensen.

Han mener at det er en mye mer effektiv utnyttelse av ledig tomteareal å bygge ut leiligheter, siden frigjøring av eksisterende eneboliger til de som ønsker nye leiligheter gir bedre plass for alle behov sentrumsnært i Lillehammer.

 

Ledige stillinger i Lillehammer-regionen

Eneboliger og småbruk til salgs i Lillehammer-regionen

 

Les mer om Lillehammer

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz