Nært og naturlig

Rett nord for Oslo finner du Hadeland. Bare Nordmarka ligger i mellom. Mot vest ligger Ringerike og mot øst Romerike. Regionen har felles bo- og arbeidsmarked med Oslo og Ringerike. «Hadeland– nært og naturlig» er slagordet vårt. Nærheten finnes i den korte avstand til Osloområdet, til menneskene som bor her, og til alt du trenger for å leve et godt liv. Det naturlige finner du i omgivelsene, men også i næringslivet og kommunen, som i stadig større grad satser på fornybare og bærekraftige løsninger.

Gran

Lunner

Jevnaker

Kart