Mjøsa – et kunstprosjekt

Mjøsa – et kunstprosjekt . begynte våren 2016 og vil bli avsluttet høsten 2018. Kurator for prosjektet er kunstkritiker og kunsthistoriker Per Bjarne Boym. Tolv kunstnere med tilknytning til Mjøsa skal arbeide med å skape kunstverk der den store innsjøen Mjøsa spiller en viktig rolle. Bloggen vil følge prosjektet med oppdatert informasjon og problemstillinger. Med denne bloggen ønsker vi også å knytte forbindelser mellom kunstnernes arbeid og det som skjer i, på og rundt Mjøsa.

 

Noen av verkene:

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz