Ungt Entrepenørskap (UE) i Valdres

Ungt Entreprenørskap utvikler barn og unges kreativitet og skaperglede i Valdres. Slik oppstår et spirende gründermiljø.

Læring + erfaring

Organisasjonen er landsdekkende og samarbeider med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører. I Valdres jobber Inger Toril Holte Breien som rådgiver for Ungt Entreprenørskap Oppland (UE).

«Elever i ungdomsskolen eller videregående skole erfare hva det innebærer å starte, drive og utvikle sin egen bedrift.»

Ungt Entrepenørskap Valdres unge gründereOrganisasjonen har fem ansatte i fylket og tilbyr ulike pedagogiske program rettet mot alle trinn i utdanningsløpet. Elevbedrift og Ungdomsbedrift er to av dem. Der får elever i ungdomsskolen eller videregående skole erfare hva det innebærer å starte, drive og utvikle sin egen bedrift med veiledning fra skolens lærere og eksterne ressurspersoner. Sammenligner man dem som har drevet ungdomsbedrift med dem som ikke har gjort det viser forskning at det er dobbelt så stor sannsynlighet for å etablere egen virksomhet senere i livet.

«Ungdomsbedrift er derfor en unik mulighet for dem som drømmer om å skape noe selv i framtiden.»

Oppfordrer unge til gründervirksomhet

Bondinen på Breie gard

– Jeg er opptatt av at unge i Valdres og Oppland blir bevisste de ressursene de har i seg selv og ser muligheter som finnes i lokalmiljøet sitt, sier Holte Breien.

UE tilbyr flere program som fremmer kreativitet og samarbeid, og som gir ungdom erfaring med å se muligheter for verdiskaping. Dette er viktige egenskaper for framtida, og jeg er glad for å jobbe i en organisasjon som tilbyr konkrete og pedagogiske program som bygger bro mellom ungdom, lokalsamfunn og næringsliv, påpeker hun.

Elever knytter kontakt i næringslivet

Inger Toril sin oppgave er blant annet å bidra til å knytte kontakter mellom skole og lokalt arbeids- og næringsliv, arrangere kurs for lærere og veiledere, samt være en støttespiller for lærere og elever som jobber med UEs program.  Hun har kontorplass i Valdres Næringshage fordi det gir kontakt med lokalt næringsliv og mulighet for samarbeid og dialog med andre som jobber med utviklingsprosjekter I regionen.

IMG_3207_web

Gründer på landet

I tillegg til jobben i UE driver Inger Toril med landbruk og reiseliv på Breie gard i Etnedal og kaller seg bondine.

Jeg ser gårdens kulturminner, dens beliggenhet og meg selv som en ressurs for å skape verdier. For meg er det en fin kombinasjon å være gründer innen landbruk og reiseliv samtidig som jeg jobber for at ungdom i Valdres lærer å se mulighetene for sine interesser i sine omgivelser.

Les mer om Ungt Entrepenørskap og finn kontaktpersoner her

Les mer om Valdres

Design av Ferskvann - Utviklet av Vangen & Plotz